Klub Dobrej Myśli

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza nauczycieli i rodziców na kolejne spotkanie Klubu Dobrej Myśli, które odbędzie się w Zespole Szkół Podstawowych w Siołkowej dnia 06.06.2018 o godzinie 19:00.


Spotkanie zacznie się od przywitania i krótkiej prezentacji, a następnie godzinnej prelekcji, którą  wygłosi ksiądz Ryszard Stasik. Następnie będzie można porozmawiać i zadać pytania.

Temat wykładu to „Nauczyciel w realiach polskiej szkoły XXI wieku”, poniżej krótkie streszczenie:

Aby skutecznie uczyć i wychowywać, wypełniać misję szkoły, trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki:
– jakie cele stawiamy szkole?
– kim są uczniowie?
– co ma do zrobienia nauczyciel?

 1. Jakie są zadania szkoły:
  – przekazać wiedzę

  – nauczyć myśleć
  – ukazać system wartości
 2. Zjawiska cywilizacyjne zagrażające młodzieży:
  – ekranizacja
  – stylizacja
  – mediotyzacja życia
  – brutalizacja
  – hedonizacja
  – prywatyzacja poglądów, a szczególnie religii
 3. Zadania nauczyciela:
  – mistrz

  – powinien mieć czas dla wychowanków
  – uzasadnić wymagania
  – włączyć różne organizacje wspomagające
  – współpraca z rodzicami
  – zapalić do samowychowania
 4. Metody działania:
  – dialog

  – podmiotowe, personalistyczne podejście do ucznia
  – zasada miłości
  – zdolność przyznania się do błędu
  – zdolność do cierpliwego słuchania

 

Serdecznie zapraszają:

  Wójt Gminy Grybów               Dyrektor ZSP w Siołkowej                  Organizator
           Piotr Krok                             mgr. Jolanta Dróżdż                   Krzysztof Bochenek