Ochotnicza Straż Pożarna

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

 Zarząd i drużyna

 

Jednostka Operacyjno-Techniczna

 

Daniel Baran – dowódca
Bochenek Krzysztof
Mariusz bochenek
Dyl Artur
Dziedziak Marcin
Gawlik Dawid
Gawlik Krzysztof
Główczyk Marcin
Główczyk Wojciech
Gruca Kamil
Igielski Paweł
Jeleń Tadeusz
Święs Piotr
Świgut Jan – dowódca
Świgut Michał – KPP

Krok Piotr – 511 449759
Radzik Jakub
Radzik Szczepan
Rola Dominik
Rola pawel
Rodak Jan – dowódca
Romanek Grzegorz – dowódca
Rozmanek Paweł 
Sekuła Jan – dowódca
Sekuła Wojciech – Strażak PSP
Serafin Bartłomiej
Totoś Piotr
Wojtarowicz Mateusz  

 

Kierowcy

-Baran Daniel 
-Świgut Jan
-Krok Piotr

 

Zarząd

Szczepan Radzik – 518221630
Jan Rodak – 505958298
Świgut Jan – 692443637
Daniel Baran – 663842711
Romanek Paweł

prezes Szczepan Radzik,
zastępca Świgut Jan,
naczelnik Rodak Jan,
zastępca naczelnika Wojciech Sekuła,
skarbnik
Daniel Baran,
sekretarz Franciszek Koszyk,
członek Marcin Główczyk,
gospodarz Paweł Romanek,
kronikarz Jeleń Tadeusz,
komisja rewizyjna:
przewodniczący Paweł Rola,
zastępca Główczyk Stanisław i członek Artur Dyl.