79 79 43 203, 53 35 93 714 siolkowa@siolkowa.pl
Kaplica

 Kaplica Miłosierdzia Bożego w Siołkowej

               Kaplica Miłosierdzia Bożego w Siołkowej Została wybudowana w 1998-2000r.  Kaplicę wybudował ks. prałat Józef Dudek. Gucwa 15 października 2000 r. Wybudował ją ks. prałat Józef Dudek. Kamień węgielny został poświęcony przez Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 1997 roku. 18 października 1998 r wmurowania dokonał ks. bp Jan Styrna. Architekturę iwyposażenie wnętrz nadzorował mgr Józef Stec.
Jednonawowy, murowany. Na przedzie widnieje wysoka wieża, mała sygnaturka znajduje się nad częścią prezbiterialną. Część prezbiterialna zamknięta jest wielobocznie. Dach dwuspadowy z oknami jaskółkowymi, na wieżach czterospadowy.  Podłużna zakrystia przylega do ściany. Wnętrze, podobnie jak architektura kościoła jest jednonawowe, z węższym prezbiterium w formie absydy,chórem muzycznym, kaplicą boczną św. s. Faustyny oraz zakrystią. Sklepienie w formie trapezu równoramiennego.

               Nad prezbiterium belka ze Sceną Ukrzyżowania. W ołtarzu głównym obraz Jezusa Miłosiernego, na ścianach nawy obraz i relikwie bł. Michała Sopoćki, obraz Matki Bożej Grybowskiej, św. Józefa oraz stacje drogi krzyżowej. W pomieszczeniu pod chórem obraz Ukrzyżowania. W kaplicy bocznej obraz i relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej. W oknach kaplicy witraże: w prezbiterium tematycznie nawiązują do Ośmiu Błogosławieństw, w nawie do Przykazania Miłości, Trzech Cnót Boskich: Wiara, Nadzieja i Miłość, w sklepieniu symbolizujące 10 Przykazań Bożych. Na ścianach umieszczone są również tablice pamiątkowe i fundacyjne.

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego_na_Zag%C3%B3rzu