Sympozjum o bp. Karolu Pękali

Sympozjum o bp. Karolu Pękali

5 III 2018 roku w Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyło się Sympozjum o bp. Karolu Pękali. W tym roku mija 50 rocznica śmierci naszego Rodaka.

W 2008 roku w Kaplicy Miłosierdzia Bożego w Siołkowej wmurowano tablicę upamiętniającą jego osobę.

W Sympozjum udział brali przedstawiciele naszej społeczności wraz z rodziną śp. ks. biskupa.

Więcej na temat Sympozjum można przeczytać w Gościu Niedzielnym:
artykuł,
galeria.


Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie zorganizował sympozjum poświęcone osobie i dziełu bp. Karola Pękali, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Bp Andrzej Jeż w słowie wprowadzającym powiedział, że działalność bp. Pękali w dziedzinie pomocy potrzebującym w trudnych latach II Rzeczpospolitej, podczas II wojny światowej i w okresie wojującego z Kościołem państwa totalitarnego wypływała z doświadczenia rodzinnej wspólnoty. – W wielodzietnej rodzinie w Siołkowej k. Grybowa, w której się wychował, doświadczył domowej solidarności i miłości, a także ubóstwa, któremu można było zaradzić w duchu wzajemnej pomocy i troski. To doświadczenie przeniósł później w swoją działalność charytatywną. Bp Pękala i kierowana przez niego Caritas ukazywały Kościół bliski człowiekowi, który niejednokrotnie był jedyną instytucją i wspólnotą troszczącą się o najbardziej potrzebujących – mówił bp Jeż. W tematykę sympozjum wprowadził ks. dr Jacek Soprych z UPJPII w Krakowie, który przedstawił biogram bp. Pękali, skupiając się na jego latach pasterzowania w diecezji tarnowskiej od 1946 roku do 1968 roku. Panoramę czasu po II wojnie światowej, w którym przyszło działać bp. Pękale, przedstawił ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek z UPJPII w Krakowie. – W okresie wczesnego PRL-u, walka z Kościołem polegała nie tylko na jego dezintegracji, ale i wywłaszczaniu go z przestrzeni życia społecznego, również z dziedziny pomagania ubogim – powiedział prelegent. Ks. dr Leszek Rojowski, również z UPJPII w Krakowie, zaakcentował w swoim wykładzie niezwykły i prekursorski wkład bp. Karola Pękali w rozwój dobroczynnej działalności Kościoła. Efektem pracy biskupa, który od 1937 roku kierował Związkiem Caritas Diecezji Tarnowskiej, a później także ogólnopolską centralą Caritas w Krakowie, było zorganizowanie skutecznej struktury pomagania ubogim. Odzwierciedlała się ona m.in. w kalendarzu działań charytatywnych. – Były organizowane tygodnie miłosierdzia, dni chorych, kwesty z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także zbiórki odzieży. Do II wojny światowej prawie we wszystkich parafiach diecezji działały parafialne zespoły Caritas. Bp Pękala i Związek Caritas zorganizowali systematyczną pomoc uchodźcom wojennym podczas II wojny światowej, dożywianie rodzin żydowskich, a także więźniów politycznych przetrzymywanych przez Niemców w tarnowskim więzieniu. Bp Pękala miał wizję pomagania, która opierała się na jego doświadczeniu domu rodzinnego, bogatym życiu wewnętrznym, widzeniu w ubogich cierpiącego Chrystusa. Z tego źródła płynęła inspiracja do właściwego przygotowania wolontariuszy i pracowników Caritas, animowania lokalnych wspólnot parafialnych, by pomagały swoimi siłami nie czekając na pomoc z zagranicy – mówił ks. Rojowski. Podczas wieloletniej choroby biskupa tarnowskiego Jana Stepy, bp Pękala w szerszym niż obowiązywały biskupa pomocniczego zakresie, zajmował się kierowaniem diecezją. Udzielał się także na forum Kościoła powszechnego. Był ojcem Soboru Watykańskiego II, uczestniczył w jego II i IV sesji, jego podpis widnieje także pod soborowymi dokumentami. – Widział w Soborze Watykańskim II dzieło jedności i odnowienia Kościoła. W dwóch tak zwanych wotach przesłanych na sobór postulował m.in. odnowienie Kodeksu Prawa Kanonicznego, szersze wprowadzenie języków narodowych do liturgii, powszechniejszy dostęp wiernych do Eucharystii i Komunii św. Podkreślał fundamentalne znaczenie małżeństwa i rodziny, postulował wypracowanie teologii i duchowości pracy, włączenie świeckich w kapłańską misję Kościoła zwłaszcza w dziedzinie miłosiernej miłości – mówił w następnym wykładzie ks. dr hab. Janusz Królikowski prof. UPJPII w Krakowie. W charytatywnej działalności bp. Pękali wielką rolę odgrywali świeccy. O ich roli mówiła prof. dr Józefa Gądek-Węsierska z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, która osobiście znała biskupa. – Katarzyna Lanckorońska w swoich pamiętnikach podkreślała, że nie znalazła w całej Generalnej Guberni zespołu ludzi, który by tak efektywnie pomagał potrzebującym, a szczególnie uchodźcom i więźniom tarnowskiego więzienia. Było to możliwie m.in. dzięki współpracy ze świeckimi, w tym z Marianną Dmochowską i Rajmundem Więsierskim – mówiła pani profesor. W diecezji tarnowskiej żyją bliscy krewni bp. Pękali. Jego bratanek, ks. prał. Andrzej Pękala wspominał, że wielkość jego stryja wyrastała z domu rodzinnego, z wychowania do gościnności, wzajemnej troski, bycia blisko ludzkich spraw. – Stryj, można tak powiedzieć, towarzyszył całej mojej drodze życia jako duchowy ojciec. Był moim ojcem chrzestnym, bierzmował mnie, a później udzielał kolejnych święceń na drodze do kapłaństwa – mówił ks. Pękala. Postać bp. Karola, mimo istniejących opracowań i artykułów, nie jest do dzisiaj dostatecznie opisana. Skarbcem wiedzy o biskupie, jego duchowości, nauczaniu, posłudze ewangelizacyjnej w diecezji, jest Archiwum Diecezjalne w Tarnowie. – Bp Pękala na podstawie zachowanych dokumentów jawi się jako człowiek wielkiej duchowości, modlitwy, dobroci – mówił w ostatnim przedłożeniu ks. Krzysztof Kamieński, dyrektor ADT. – Mam nadzieję, że o wszystkich biskupach naszej diecezji powstaną solidne opracowania, a przez pryzmat ich posługi ukaże się bogactwo życia naszej diecezji na przestrzeni całej jej dotychczasowej historii – mówił bp Andrzej Jeż.

-Materiały pochodzą z witryny: http://tarnow.gosc.pl

Piotr Grabowski trenuje do Olimpiady w Pjongczangu w CSZ Ptaszkowa

Piotr Grabowski trenuje do Olimpiady w Pjongczangu w CSZ Ptaszkowa

Piotr Grabowski z Klimkówki koło Krosna, który jedzie na paraolimpiadę do Pjongczang trenuje na trasach biegowych CSZ w Ptaszkowej. Jak sam mówi trasy są wymagające i dobrze przygotowane.

Paraolimpiada w Pjongczang rusza 9 marca. Panu Piotrowi życzymy jak najlepszego wyniku na olimpiadzie, dużo zdrowia i powodzenia.

Paraolimpiada Pyeongchang 2018

PyeongChang 2018™ PARALYMPIC GAMES


💪 💪 💪 Na zdjęciach można łatwo rozpoznać także, sportowców z Rady Gminy Grybów. 💪 💪 💪

63 Zintegrowana Zimowa Spartakiada Dziecięca – „Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia” w Ptaszkowej

63 Zintegrowana Zimowa Spartakiada Dziecięca – „Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia” w Ptaszkowej

17 lutego w Ptaszkowej odbyła się 63 Zintegrowana Zimowa  Spartakiada.
W spartakiadzie biorą udział jednostki WTZ z całej małopolski (15 oddziałów) oraz dzieci i młodzież szkolna. Uczestnicy warsztatów rozgrywają rożne konkurencje np. rzut do bałwanka, strzały na bramkę, bieg na nartach w piątkę, natomiast dzieci szkolne biegają na nartach różne dystanse w zależności od wieku.
W klasyfikacji generalnej wśród WTZ ukazał się współorganizator WTZ Siołkowa, natomiast wśród dzieci szkolnych:
 • Kamila Hasior zajęła 6 miejsce,
 • Jonasz Niepsuj 6 miejsce,
 • Kamil Niepsuj 4 miejsce,
 • Paweł Główczyk 2 miejsce,
 • Weronika Gawlik 2 miejsce,
 • Karol Dziedziak 5 miejsce.
Medale wręczali:
 • minister Wiesław Janczyk,
 • sekretarz PZN dr Tomasz Wieczorek,
 • Wójt Piotr Krok,
 • Przewodniczący Rady Jan Radzik i wiele innych osobistości.

Organizator: Parafialny Klub Sportowy ”Jaworze”

Współorganizator: WTZ Siołkowa, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji-Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej, Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie, OSP Ptaszkowa, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej, Sołectwo Ptaszkowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej.


                                                                                                                                                       

 

Korona Beskidu – wewnętrzny turniej w piłkę nożną

Korona Beskidu – wewnętrzny turniej w piłkę nożną

15 lutego 2018 roku na hali w ZSZ w Grybowie Korona Beskidu zorganizowała turniej wewnętrzny w halową piłkę nożną.

Piłkarze zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe:

 • starsi (ur. 2007-2009),

 • młodsi (ur. pow. 2009).

W turnieju udział wzięło wiele wiejskich grup Korony Beskidu.

Starsza grupa z  Siołkowej zajęła III miejsce, natomiast grupa młodsza została nagrodzona medalami i upominkami.

Wszystkim zawodnikom wraz z ich rodzicami dziękujemy za udział i świetną zabawę w turnieju.