79 79 43 203, 53 35 93 714 siolkowa@siolkowa.pl

 Na dzisiejszej Mszy Świętej w Kaplicy na Zagórzu zagościł chór Gaude.

     Serdecznie dziękujemy za uświetnienie śpiewem oraz obecnością dzisiejszej liturgii.

     Członkami chóru są nauczyciele z terenu gminy Grybów. Dyrygentem jest Pan Mirosław Ogorzałek – nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego pracujący na co dzień w szkole podstawowej w Cieniawej. Korzystając z okazji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej chóru: http://gaudechor.pl/

     Dziękujemy Panu Tadeuszowi Sapalskiemu oraz Panu Jurkowi Sędzikowi za wykonanie i udostępnienie fotografii.