Po poniedziałkowym nabożeństwie, w ramach chrztu niemowlęcia Ułani przywieźli nowo ochrzczone dziecko wraz z rodziną.
Na czele, trzech ułanów prowadziło wóz na którym znajdowało się dziecko wraz z rodziną.
Za wozem paradowało dodatkowo dwóch Ułanów.
Poniżej znajduję się galeria zdjęć obrazująca przybycie Ułanów do Siołkowej.