Zawiadomienie – Podatek gruntowy oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za rok 2016.

ZAWIADOMIENIE

Sołtys sołectwa Siołkowa informuje, że I rata podatku gruntowego oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za rok 2016

Będzie pobierana:

11-03-16r. od 8.00 do 14.30 w Domu Kultury

12-03-16r od 8.00 do 12.00 w Domu Kultury

 

Siołkowa dnia 07-03-2016r.