Siołkowa.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej
Ochotnicza Straż Pożarna w Siołkowej
Kaplica Miłosierdzia Bożego
Koło Gospodyń Wiejskich